Åheim (NO): Konsert

  • St. Jetmund Kyrkje 6146 Åheim Norge

geistliches Konzert - sacred concert

«In stiller Nacht»
Songar på vandring gjennom livet m.a. av Mendelssohn Bartholdy, Schumann, Brahms og Grieg